Zoals bekend heeft Wilhelmina ’08 voor hun leden een lidmaatschapskaart.
Deze lidmaatschapskaart is destijds geïntroduceerd om op een simpele wijze vast te stellen of iemand lid is van onze vereniging.
Alle leden wordt vriendelijk verzocht deze lidmaatschapskaart bij zich te dragen bij aanwezigheid op Sportpark Drakesteyn.
De lidmaatschapskaart is van toepassing voor alle spelende en niet-spelende leden.
De lidmaatschapskaart heeft het formaat van een creditkaart en is voorzien van de naam en het adres van de houder.

De lidmaatschapskaart voor spelende (jeugd)leden is geldig gedurende het gehele seizoen dat loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Ieder jaar nadat de contributie is voldaan zal een ieder wederom een nieuw lidmaatschapskaart ontvangen.

De lidmaatschapskaart heeft als doel:
• Bewijs van lidmaatschap
• Bewijs van contributie betaling
• Toegangscontrole op het Sportpark
• Gratis toegang tot het Sportpark
• Mogelijke functie bij evenementen.

Alle spelende (jeugd)leden ontvangen na betaling van de contributie de lidmaatschapskaart van de elftalleider cq. trainer. Niet spelende leden zullen de lidmaatschapkaart persoonlijk overhandigd krijgen.

Het bestuur van Wilhelmina ‘08