Lidmaatschap Senioren

Lid of donateur worden van Wilhelmina ‘08
Wilt u lid of donateur worden van onze voetbalclub?
Wij zijn blij met u!
Dat kan uiteraard als er plaats is.
Wat moet u doen?

Om u in te schrijven als lid van Wilhelmina ’08 kunt u ons digitale inschrijfformulier invullen.
Deze vindt door de volgende link te volgen:

Wat moet u allemaal inleveren?
Samen met het volledig ingevulde aanmeldingsformulier levert u het volgende in:

• vanaf 16 jaar
pasfoto en een kopie van een identiteitsbewijs.

Wanneer voetballen
Een nieuw aangemeld lid mag voetballen wanneer hij officieel is aangemeld als lid van de vereniging en is aangemeld bij de KNVB (de ledenadministratie krijgt hiervan bericht), almede aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Opzeggen als lid
Wilt u uw voetballidmaatschap opzeggen dan dient u dit schriftelijk te doen bij de ledenadministratie. Een schriftelijke opzegging moet altijd vóór 1 juni van een lopend voetbalseizoen worden ingediend.
Als de schriftelijke opzegging niet op tijd is ingediend, dient de contributie voor het hele seizoen te worden voldaan.
Voor opzeggingen tijdens het seizoen geldt de regel dat het volledige seizoen betaald dient te worden. Het contributiejaar loopt van 1 juli tot 30 juni.

Overschrijven naar een andere vereniging
Als u een overschrijving naar een andere vereniging wenst, dient u contact op te nemen met de ledenadministratie. Een verzoek om overschrijving dient in de meeste gevallen vóór 15 juni van het lopende voetbalseizoen bij de KNVB binnen te zijn. Overschrijvingsformulieren zijn bij de ledenadministratie van de nieuwe club te verkrijgen.

Let op: Voor tussentijdse overschrijvingen gelden enkele andere regels. Deze zijn bij de wedstrijdsecretaris bekend.

Donateur of sponsor worden
Wilt u donateur of sponsor worden van onze voetbalclub? Klik dan op een van de volgende links voor meer informatie: