DE 10 GEBODEN VAN WILHELMINA ‘08

1. SPORTIVITEIT
Wilhelmina ’08 zet zwaar in op houding, gedrag en sportiviteit tijdens de voetbalwedstrijden. Minder gele en rode kaarten en meer mooi en sportief voetbal om van te genieten is het doel. Wij zullen hier samen de schouders onder moeten zetten om dit doe zoveel als mogelijk na te streven. (Lees meer op de website, Sportiviteit).

2. PRESTATIE & PLEZIER
Voetbal moet leuk zijn. Ook bij Wilhelmina ‘08. Uiteraard gaat het wel om de prestatie, om winnen en verliezen. De intentie moet zijn een goede wedstrijd te spelen, waar mensen met plezier op af komen en ook de spelers plezier aan beleven. Als je het naar je zin hebt in het veld en dat uitstraalt, begint het voetbal te leven. Mensen komen graag kijken en de jeugd wordt aangetrokken tot het voetbalspelletje. (Lees meer op de website, Prestatie en plezier).

3. REGELS
Wilhelmina ’08 heeft regels opgesteld die voor een ieder die betrokken is bij ons geldt. Een ieder dient zich aan deze regels te houden. (Lees meer op de website, Gedragsregels).

4. RESPECT
Gezamenlijk kunnen we ervoor zorgen dat het respect de boventoon voert in het voetbal. Help hieraan mee en denk na over wat jij kan doen om voetbal leuk te houden. Dan is voetbal de grote winnaar.” Respecteer een ander, dan dwing je zelf ook respect af! Een regel binnen Wilhelmina ’08 is dat er voor, tijdens en na de trainingen – wedstrijden bij uit en thuiswedstrijden Nederlands gesproken wordt.

5. GEDRAG
Onder ontoelaatbaar gedrag moet worden verstaan:
1. molestaties en verbaal geweld;
2. opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel en het gebruik maken van grof geweld wat tot massale vechtpartijen kan leiden;
3. wangedrag trainers / leiders / spelers waardoor agressie ontstaat, met als gevolg het staken van de wedstrijd.
4. diefstal, vernielingen en andere vormen van wetsovertredingen.

6. EERLIJKHEID & OPRECHTHEID
Wilhelmina ‘08 leden willen iets bereiken, wat het doel ook moge zijn. Je best hiervoor doen is wat wij als vereniging vragen. Een goede eigenschap is eerlijkheid en oprechtheid, hiermee kun je het bereiken en daarop kun je bouwen.

7. BETROKKENHEID
Wij als Wilhelmina promoten de betrokkenheid van ouders. Optimale betrokkenheid is in onze ogen aandacht voor het voetbal van de jeugd en als vrijwilliger een steentje bijdragen aan de club. Een aantal ouders laat zich niet of nauwelijks op het sportpark zien. Uit ervaring is gebleken dat de ouders van degenen die zich misdragen en zich nooit op het sportcomplex laten zien veelal geen idee hebben van de misdragingen van hun kind.

8. UITSTRALING
Wilhelmina ’08 staat bekend om haar sportieve prestaties. Natuurlijk vinden wij dit belangrijk. Maar uitstraling van een vereniging is meer. Uitstraling voor ons betekend ook de leden, de accommodatie, de vrijwilligers en een ieder die wat voor Wilhelmina ’08. Het is belangrijk dat wij deze goede uitstraling behouden en verlangen dat dan ook van een ieder die bij de vereniging is zich houdt aan de regels van Wilhelmina ’08.

9. STEUN
Een ieder steunt Wilhelmina ’08 door onze teams tijdens wedstrijden aan te moedigen, door vrijwilliger te worden, lid te worden van een commissie of het bestuur. Bezoek onze kantine om de samenhorigheid binnen onze vereniging te behouden. Vul zelf in wat voor steun jij aan Wilhelmina ’08 kunt geven.

10. PROMOTIE
Promoot Wilhelmina ’08 bij bekende en vrienden en/of familieleden. Probeer nieuwe leden, donateurs of sponsoren te werven. Waarborg de toekomst van de vereniging. Wees trots op Wilhelmina ’08.

Het Wilhelmina ’08 bestuur