Vrienden van Wilhelmina

Wilhelmina ’08 kijkt naar de toekomst.

Wij hebben een nieuw beleidsplan opgesteld dat Wilhelmina’08 weer moet leiden naar sportieve prestaties op een zo hoog mogelijk niveau, maar dat ook maatschappelijk een belangrijke bijdrage wil leveren aan de Weerter samenleving. De vereniging wil jonge mensen, zowel jongens als meisjes, kennis laten maken met de mooie voetbalsport en hen een goede voetbalopleiding bieden, o.a. door het oprichten van een voetbalschool, waarin naast de sportieve prestatie ook normen en waarden centraal staan.

Voor al onze plannen is echter geld nodig.

Enkele enthousiaste leden hebben een commissie gevormd die er voor gaat zorgen dat door middel van het benaderen van mensen met een Wilhelmina-hart jaarlijks een mooi bedrag wordt opgehaald bij deze prachtige ‘Vrienden van Wilhelmina’08’.

De commissie vraagt u een vriend, boezemvriend of supervriend van Wilhelmina’08 te worden door een jaarlijkse bijdrage van respectievelijk € 100,– € 200,– of € 300,–.(méér mag) Uiteraard vinden wij dat u als deelnemer aan de ‘Club van Honderd’ tot deze vrienden behoord.

U krijgt als tegenprestatie, gratis toegang tot alle wedstrijden en een uitnodiging voor een gezellige feestelijke bijeenkomst met de leden van de ‘Vrienden van Wilhelmina ’08.

Wilhelmina is een sportvereniging. De vereniging valt onder het door de Belastingdienst als voorwaarde gestelde eis ‘erkende algemeen nut beogende instelling’ (anbi).
De gift is dus AFTREKBAAR v.w.b. de belastingen.

Wilt u lid worden van de ‘Vrienden van Wilhelmina ’08’, dan vragen wij u het aanmeldingsformulier in te vullen en versturen. U kunt het formulier ook uitprinten en per post versturen naar (of afgeven bij) Bert van de Vin, Zuiderstraat 47, 6006 EP, Weert.

Join the club! Vriendelijke groeten,
Namens de commissie ‘Vrienden van Wilhelmina’08

Frans Adriaens